Glycopeel Treatment

Het hoogste niveau binnen het BITP is bereikt. Met deze intensieve behandelingen kan de huid het topniveau bereiken en behouden. De Glycopeel producten bevatten fruitzuren die de huid intensief exfoliëren. Bovendien zetten zij de huid aan tot actieve vernieuwing en herstel.

The highest level within the BITP has been reached. These intensive treatments allow the skin to reach and maintain the top level. The Glycopeel products contain fruit acids that intensively exfoliate the skin. Moreover, they encourage the skin to actively renew and repair itself.

 

 • 20450 Special Treatments Glycopeel 50% - 6 behandelingen / treatments

 

 

Kenmerken van de huid / Skin characteristics
Geschikt voor ieder huidtype. Bereid met name de extreem gevoelige huiden goed voor op deze behandeling in verband met kans op roodheid en irritatie. Niet toepassen bij zwangerschap, zonnebrand, ernstige diabetes, epilepsie en wacht minimaal 1 week na een harsbehandeling. Deze behandeling wordt tevens afgeraden tijdens de zomer of vlak voor een zonvakantie.

Suitable for all skin types. Prepare extremely sensitive skins for this treatment because of the risk of redness and irritation. Do not apply to pregnancy, sunburn, severe diabetes, epilepsy and wait at least 1 week after a waxing treatment. This treatment is also not recommended during the summer or just before a sun vacation.

 

Resultaten / Results
Een intensieve peeling op basis van fruitzuren. De zuren in deze peeling versnellen de afschilfering van het stratum corneum, hierdoor worden de collagene en elastine vezels in de huid gestimuleerd om nieuwe cellen aan te maken. De huid wordt als het ware opzettelijk beschadigd, waardoor het natuurlijke herstelmechanisme wordt aangespoord. De huid ziet er gladder, steviger en egaler uit en de huidtextuur wordt intensief verbeterd. Ook bijzonder geschikt voor de behandeling van littekens, pigmentvlekken, grove poriën, fijne lijntjes en rimpels.

De resultaten van deze behandeling zijn progressief en nemen toe naarmate men de peeling vaker ondergaat. Het resultaat van de behandeling is mede afhankelijk van de juiste nazorg.

An intensive peeling based on fruit acids. The acids in this peeling accelerate the exfoliation of the stratum corneum, thereby stimulating the collagen and elastin fibers in the skin to produce new cells. The skin is, as it were, intentionally damaged, encouraging the natural repair mechanism. The skin looks smoother, firmer and more even and the skin texture is intensively improved.

Also particularly suitable for the treatment of scars, pigmentation, large pores, fine lines and wrinkles.

The results of this treatment are progressive and increase the more often one undergoes the peel. The result of the treatment is also dependent on proper aftercare.

 

Gebruiksaanwijzing / Instructions for use

 • Begin met het mengen van de Nutrilizer met 100ml water. Zet deze alvast klaar.
 • Reinig de huid op normale wijze.
 • Dieptereiniging met de Pre Care Face scrub of Pre Care Peeling.
 • De scrub of peeling afnemen met maskersponsjes en/of lauw/warme
  kompressen.
 • Zuurgraad herstellen met Pre Care lotion naar keuze.
 • Verwijderen van onzuiverheden
 • Trek handschoenen aan en maak de huid vetvrij met 70% alcohol. Bevochtig twee wattenschijfjes met een lotion naar keuze en dek hiermee de ogen zorgvuldig af.
 • Schenk de Glycopeel 50% in een glazen schaaltje. Doop een lange wattenstaaf in de Glycopeel en begin met het aanbrengen van de glycol. Start op het voorhoofd, slapen, neus en kinpartij en doe de wangen als laatst. Deze zijn het meest gevoelig.
 • Als het product overal gelijkmatig is aangebracht blijft u 5 minuten roteren met de wattenstaven op de huid. Communiceer goed met de klant waar het gevoeliger is/prikt. Ga daar met lichte druk nogmaals overheen om dit gevoel te verminderen.
 • Controleer regelmatig hoe de huid reageert, bij zeer extreem erytheem of bij intensief frosten van de huid dient u onmiddellijk te stoppen en te neutralizeren.
 • Neutralizeer de werking van het glycolzuur door de huid af te dekken met tissues. Dep vervolgens met wattenschijfjes gedrenkt in de nutrilizer zachtjes op de huid. Dit geeft een licht sissend geluid. Als u dit geluid niet meer hoort is de werking gestopt en is de peeling geneutraliseerd.
 • Neem de tissues af.
 • Breng het Special Care Calming serum aan op de huid en vervolgens daar overheen het Hydra Plus gelmasker. Laat dit een geruime tijd intrekken neem vervolgens af met compressen.
 • Sluit de behandeling af met het Special Care Skin Recovering serum.
 • Belangrijk: de klant dient gedurende minimaal een week de huid te verzorgen met het Special Care Skin Recovering serum. De klant dient gedurende tenminste 1 maand de huid te beschermen met de Sun SPF50.

 

 • Prepare the Neutralizer before starting the treatment by mixing it with 100ml water.
 • Clean the skin normally.
 • Deep cleansing with the Pre Care Face scrub or Pre Care Peeling.
 • Remove the scrub or peeling with mask sponges and/or lukewarm/warm
  compresses.
 • Restore acidity with Pre Care lotion of your choice.
 • Removal of impurities
 • Put on gloves and degrease the skin with 70% alcohol. Moisten two cotton pads with a lotion of your choice and use them to cover the eyes.
 • Pour the Glycopeel 50% into a glass bowl. Dip a long cotton ball into the Glycopeel and begin applying the glycol. Start on the forehead, temples, nose and chin area and do the cheeks last. These are the most sensitive.
 • Once the product is evenly applied everywhere continue to rotate the cotton swabs on the skin for 5 minutes. Communicate well with the client where it is more sensitive/prickly. Go over these areas again with light pressure to reduce this sensation.
 • Check regularly how the skin reacts, if there is very extreme erythema or intense frosting of the skin, stop immediately.
 • Neutralize the effect of the glycolic acid by placing tissues on the skin. Then gently dab the skin with cotton pads soaked in the nutrilizer. This produces a slight hissing sound. When you no longer hear this sound, the acid has been neutralized.
 • Remove the tissues.
 • Apply the Special Care Calming serum to the skin and then the Hydra Plus gel mask.
 • Finish the treatment with the Special Care Skin Recovering serum.
 • Please note: the customer should take care of the skin with the Special Care Skin Recovering serum for at least one week. The client should protect the skin with the Sun SPF50 cream for at least 1 month.

  Ingrediënten / Ingredients
  Glycolic Acid, Aqua, Sodium Hydroxide, Hydroxyethylcellulose

 

 • Glycolic Acid: glycolzuur. Glycolzuur valt onder de fruitzuren (AHA’s). Heeft een exfoliërende werking en vermindert oppervlakkige pigmentvlekken. Zet de huid aan tot vernieuwing en heeft een positief effect op de vochtbalans.

 

 • Glycolic Acid: Glycolic acid falls under the fruit acids (AHAs). Has an exfoliating effect and reduces superficial pigmentation. Stimulates the skin to renew itself and has a positive effect on the moisture balance.

Let op: contraindicaties voor de Glycopeel behandeling zijn het gebruik van Roaccutane, overgevoeligheid voor de peelingvloeistof (glycolzuur, melkzuur, salicylzuur), open huid/gevoelige huid, eczeem en een slechte wondgenezing.

Please note: contraindications for the Glycopeel treatment are the use of Roaccutane, in case of hypersensitivity to the peeling fluid (glycolic acid, lactic acid, salicylic acid), open skin/sensitive skin, eczema and poor wound healing.